رفتن به محتوای اصلی
x
 
 • جلسه دفاع

  جلسه دفاع خانم مهسا معرفیان دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی با موضوع " بررسی فراوانی مقاومت به کلیستین و ردیابی ژن mcr-1 در ایزوله های مقاوم اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونیه و پسودوموناس ائروزینوزا جدا شده از عفونت های انسانی " با راهنمایی سرکار خانم دکتر فرخنده پورسینا در روز شنبه مورخ 1401/4/25 ساعت 11:30 در تالار فرهیختگان دانشکده پزشکی برگزار گردید.

 • جلسه دفاع

  جلسه دفاع خانم زینب فتحی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی با موضوع " بررسی فراوانی و مقایسه جدایه های مایکوپلاسمای اوروژنیتال در دو گروه زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی شهر اصفهان" با راهنمایی سرکار خانم دکتر وجیهه کرباسی زاده در روز چهارشنبه مورخ 1401/4/22 ساعت 10 در تالار فرهیختگان دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

 • ژورنال کلاب

  جلسه ژورنال کلاب گروه با موضوع polyaniline-pectin nanoparticles immobilized paper based colorimetric sensor for detection of Escherichia coli in milk and milk products و ارائه سرکار خانم مهدیه ممتاز دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبشناسی پزشکی در روز چهارشنبه 1401/04/15 ساعت 11 در محل تالار فرهیختگان برگزار می گردد.

 • مصاحبه یازدهمین فراخوان تعهدات قانونی

  جلسه مصاحبه یازدهمین فراخوان تعهدات قانونی مقطع دکتری تخصصی در روز یکشنبه مورخ 1401/4/12 از ساعت 8:30 با حضور اعضای محترم هیات علمی گروه و با مشارکت چهار نفر از فارغ التحصیلان رشته ی باکتری شناسی پزشکی تشکیل و پس از تکمیل فرمهای ارزشیابی، نتیجه به حوزه ریاست محترم دانشکده منعکس گردید.(عکس)