رفتن به محتوای اصلی
x

 • دهمین جلسه شورای پژوهشی در سال 1401

  روز سه شنبه یازدهم مردادماه 1401، در دهمین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری، از ساعت 7:30 صبح برگزار گردید، دو دفاع از پایان نامه در مقطع کارورزی انجام و مورد بررسی قرار گرفت.

 • نهمین جلسه شورای پژوهشی در سال 1401

  روز دوشنبه دهم مردادماه 1401، در نهمین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری، از ساعت 7:30 صبح برگزار گردید، دو دفاع از پایان نامه در مقطع کارورزی انجام و مورد بررسی قرار گرفت.

 • هشتمین جلسه شورای پژوهشی در سال 1401

  روز دوشنبه سوم مردادماه 1401، در هشتمین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری، از ساعت 7:30 صبح برگزار گردید، چهار دفاع از پایان نامه در مقطع کارورزی انجام و مورد بررسی قرار گرفت.

 • هفتمین جلسه شورای پژوهشی در سال 1401

  روز دوشنبه بیستم تیرماه 1401، در هفتمین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری، از ساعت 7:30 صبح برگزار گردید، دو دفاع از پایان نامه در مقطع کارورزی انجام و مورد بررسی قرار گرفت.