رفتن به محتوای اصلی
x

 • چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی در سال 1400
  • روز دوشنبه 20 دی ماه 1400، در چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری، از ساعت 7:30 صبح برگزار گردید، دو دفاع از پایان نامه در مقطع کارورزی برگزار گردید.

 • انتخاب رزیدنت ارشد

  بر اساس اکثریت آراء دستیاران گروه و تایید اساتید محترم گروه از بهمن ماه سال جاری آقای دکتر علیرضا آدینه فر بعنوان رزیدنت ارشد گروه انتخاب شدند .

 • تاریخ آزمون

  بر اساس مصوبه شورا ی گروه مورخ 9 دی بدین وسیله تاریخ  آزمونهای دستیاران به شرح ذیل حضورتان اعلام می گردد. 

  کتبی کلیه دستیاران روز پنجشنبه مورخ 5 اسفند ساعت 8 صبح در ساختمان تدبیر

  و آزمون آسکی روز پنجشنبه مورخ 19 دی ساعت 8 صبح در مرکز مهارتهای بالینی

 • گزارش جلسه گروه

  جلسه شورای گروه مورخ 9 دی ساعت 8/30 در بیمارستان الزهرا(س) اتاق جنب بخش برگزار و در مورد مسائل دستیاران و درخواست متخصصین جراحی مغزواعصاب جهت عضو جدید بصورت درمانی آقایان دکتر کوچک زاده ، دکتر خانی ، دکتر ضیائی و دکتر عدیمی مطرح و نامه های وارده نیز بحث و تبادل نظر گردید .