رفتن به محتوای اصلی
x

 • برگزاري اولين جلسه كميته تشويقات دانشكده در سال جاري در تالار دكتر اديب

  در روز شنبه مورخ 1402/6/4 از ساعت 7 صبح اولين جلسه كميته تشويقات دانشكده پزشكي با حضور معاون اداري و مالي دانشكده و كليه اعضاء كميته برگزار و موارد تشويقي ارسالي از واحد ها و گروه هاي آموزشي مورد بررسي و تاييد اعضاء قرار گرفت.

 • برگزاري جلسه شوراي اداري دانشكده در تالار دكتر اديب دانشكده پزشكي

  در روز چهارشنبه مورخ 1401/11/19 از ساعت 8 صبح جلسه شوراي اداري دانشكده پزشكي با حضور معاونت اداري و مالي، مدير داخلي ، مسئولين واحدهاي مالي، مركز كامپيوتر، دبيرخانه ، روابط عمومي، كارگزيني، امين اموال، تجهيزات پزشكي، بهبود كيفيت و ايمني آزمايشگاه و خدمات برگزار گرديد. در ابتدا آقاي دكتر شريفي معاون اداري و مالي دانشكده ضمن تبريك ايام اله دهه فجر به تشريح و تبيين مسائل و مشكلات دانشكده پرداختند. سپس آقاي كيان مهر مدير داخلي دانشكده با تشريح پيگيري صورتجلسه قبل از مسئولين واحد پيگير اجراي امور گرديد. در ادامه مسئولين واحد ها به تشريح مسائل و مشكلات واحد هاي خود پرداختند.

 • تقدیر از 6 نفر از همکاران بازنشسته دانشکده در تالار هشت گوش

  در روز دوشنبه مورخ 1401/02/19 از ساعت 10 لغایت 11 صبح طی مراسمی با حضور معاونت اداری و مالی، مدير داخلي دانشكده، مدير گروه فيزيولوژي و مسئولين واحدها  و جمعی از کارکنان دانشکده در تالار هشت گوش  از خدمات بازنشستگان محترم آقایان صفر عيدي، بهرام ايرانپور و خانم ها: زهرا عبدالعباس، زهره حجت الاسلامي، سيده فاطمه ميرسنبل و صديقه محمد طالبي  به پاس سی سال خدمت صادقانه تقدیر به عمل آمد.

 • اولين جلسه شورای اداری دانشكده پزشكی در سال جاری
  اولين جلسه شورای اداری دانشكده پزشكی در سال جاری در روز سه شنبه مورخ 30/1/1401 در تالار دكتر اديب دانشكده پزشكی