رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با معاونت اداری مالی

ایمیل:  finance@med.mui.ac.ir

وب سایت: https://med.mui.ac.ir/fa/edarimali

آدرس: خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده پزشکی معاونت اداری مالی

تلفن: 03137929234

تماس با روابط عمومی : 03137929048- 03136693880