رفتن به محتوای اصلی
x
 • جلسه شورای پژوهشی

  جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات در مهر ماه  (دفاع از پایان نامه دستیاری - انترنی ) مورخ 24 مهر 1402 ساعت 7:30در کلاس شماره 3 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.

 • جلسه شورای گروه

  جلسه شورای گروه مورخ 27 شهریور 1402 ساعت 7:30 در کلاس شماره 3  مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.

 • جلسه شورای پژوهشی

      جلسه شورای پژوهشی گروه بیماریهای مغز و اعصاب و مرکز تحقیقات ( دفاع از پایان نامه دستیاری - انترنی ) مورخ 27 شهریور 1402 ساعت 8 صبح کلاس شماره 3 برگزار می گردد.

 • جلسه شورای گروه

  اساتید محترم گروه

  :جلسه شورای گروه مورخ 3   تیر 1402  ساعت 7:30 صبح درکلاس شماره 3 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.