رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با گروه داخلی اعصاب

ایمیل:neurology@med.mui.ac.ir

سایت: https://med.mui.ac.ir/fa/asabdakhei

آدرس:اصفهان مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)-گروه اعصاب داخلی

تلفن: :03136201286