رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با گروه رادیولوژی

ایمیل:radiology@med.mui.ac.ir 

وب سایت: https://med.mui.ac.ir/fa/radiology

آدرس: اصفهان خیابان شهدای صفه مرکز آموزشی و درمانی الزهرا- مجموعه گروه های آموزشی

دورنگار: 03136692174

تلفن: 03136255555-03136855555