رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با گروه زنان و زایمان

ایمیل:zanan@med.mui.ac.ir

وب سایت:https://med-new.mui.ac.ir/fa/zanan

آدرس:خیابان صفه بیمارستان الزهرا طبقه زیرزمین دفتر گروه زنان

شماره تماس:  داخلی 2528

کدپستی:8174675731