رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با گروه قارچ و انگل شناسی

ایمیل:  parasitology@med.mui.ac.ir

وب سایت: https://med.mui.ac.ir/fa/parasitology

آدرس: خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی

تلفن: 03137929170