رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با گروه سم شناسی بالینی

آدرس:بیمارستان خورشید ، ساختمان حضرت علی اصغر(ع) ، طبقه ی فوقانی دیالیز ، جنب کتابخانه ، اتاق شماره ۵(دفتر گروه مسمومین)

شماره تماس:03132222127 داخلی2456

پست الکترونیک:toxicology@med.mui.ac.ir