رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با گروه سم شناسی بالینی

آدرس: اصفهان- مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید- طبقه فوقانی اورژانس مسمومین- گروه سم شناسی بالینی

شماره تماس:32222475-031

پست الکترونیک:toxicology@med.mui.ac.ir