رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با گروه قلب و عروق

ایمیل:heart@med.mui.ac.ir

وب سایت:http://med.mui.ac.ir/fa/ghalb

آدرس:بیمارستان شهید چمران دفتر گروه قلب و عروق

شماره تماس: 32611406 031-    32600961-داخلی 363