رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف

برنامه درسی کارورزان

برنامه کلاسی برنامه کلاسی اردبهشت 1403
برنامه کلاسی برنامه کلاسی فروردین 1403
برنامه کلاسی برنامه کلاسی اسفند 1402
برنامه کلاسی برنامه کلاسی بهمن 1402
برنامه کلاسی برنامه کلاسی دی 1402
برنامه کلاسی برنامه کلاسی آذر 1402
برنامه کلاسی  برنامه کلاسی آبان 1402
برنامه کلاسی برنامه کلاسی مهر 1402
برنامه کلاسی  برنامه کلاسی شهریور 1402
برنامه کلاسی برنامه کلاسی مرداد 1402
برنامه کلاسی برنامه کلاسی تیر 1402
برنامه کلاسی برنامه کلاسی خرداد 1402
برنامه کلاسی برنامه کلاسی اردیبهشت 1402
برنامه کلاسی برنامه کلاسی فروردین 1402
برنامه کلاسی برنامه کلاسی اسفند 1401
برنامه کلاسی برنامه کلاسی بهمن 1401
برنامه کلاسی برنامه کلاسی دی 1401
برنامه کلاسی برنامه کلاسی آذر 1401
برنامه کلاسی برنامه کلاسی آبان 1401
برنامه کلاسی برنامه کلاسی مهر 1401
برنامه کلاسی برنامه کلاسی شهریور 1401
برنامه کلاسی برنامه کلاسی مرداد 1401
برنامه کلاسی برنامه کلاسی تیر 1401
برنامه کلاسی برنامه کلاسی خرداد 1401
برنامه کلاسی برنامه کلاسی اردیبهشت 1401
برنامه کلاسی برنامه کلاسی فروردین 1401
برنامه کلاسی برنامه کلاسی اسفندماه 1400
برنامه کلاسی برنامه کلاسی بهمن ماه 1400

 

طرح دوره

 

طرح دوره کارورزی سم شناسی بالینی

 

 

 

 

 

 

 طرح درس 

lesson plan الکل های سمی

lesson plan بنزودیازپین ها

lesson plan گزش عقرب

lesson plan گزش مار

lesson plan پاراکوات

lesson plan استامینوفن

lesson plan مواد مخدر

lesson plan سرب

lesson plan بتا بلوکر

lesson plan ارگانوفسفره ها

lesson plan Acetaminophen

lesson plan TCA