رفتن به محتوای اصلی
x

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی مورخ یازدهم اسفند بصورت وبینار تشکلیل جلسه داد. در این جلسه پروپزال های کارورزی و دستیاری مورد بررسی قرار گرفت.