رفتن به محتوای اصلی
x

مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی و تاریخ پزشکی با همکاری گروه های اخلاق پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و دنشگاه علوم پزشکی مجازی ازمهرماه سال جاری (1400) اقدام به برگزاری دوره مجازی حضوری کارشناسی ارشد اخلاق پزشکی می نماید. پذیرش در این دوره صرفاً از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، بدون شرکت در آزمون ورودی و از طریق مصاحبه خواهد بود. ثبت نام  و پذیرش دانشجو از اول لغایت 20 مرداد ماه سال جاری از طریق سازمان سنجش آموزش پزشکی انجام می شود.