رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با گروه اخلاق پزشکی

ایمیل: :akhlagh@med.mui.ac.ir

وب سایت: https://med.mui.ac.ir/fa/akhlaghpezeshki

آدرس:اصفهان خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ساختمان شماره 3 دانشکده پزشکی- طبقه همکف- گروه اخلاق پزشکی

 شماره تماس:03137928105