رفتن به محتوای اصلی
x

کلینیکال کنفرانس زنان با موضوع اکرتا به راهنمایی سرکار خانم دکتر ظفربخش و دستیار خانم دکتر سازش در تاریخ دوشنبه 10 مهر ماه 1402 ساعت 9 صبح در بیمارستان بهشتی برگزار می گردد .