رفتن به محتوای اصلی
x

شورای آموزشی، عمومی، پژوهشی و برنامه عملیاتی گروه سم شناسی بالینی در روز شنبه مورخ 16 اردیبهشت ماه 1402، با حضور مدیر محترم گروه و اعضای هیات علمی در بیمارستان خورشید برگزار گردید.