رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه شورای گروه در تاریخ شنبه 23 مردادماه  ساعت 10 تا 12 در محل سالن هشت گوش با حضور اعضای محترم هیئت علمی برگزار گردید و موارد مورد نظر مطرح و مورد تبادل نظر تصمیم گیری قرار گرفت.