رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پروپوزال خانم مریم داستان دانشجوی دکترای گروه در روز یکشنبه 17 مرداد ماه در ساعت 10 به شکل مجازی با عنوان "بررسی اثرات گالیک اسید و کروسین بربیان ژن های κB-NF, α-TNF, BDNF, Caspase3 هیپوکمپ، استرس اکسیداتی، آسیب بافتی، تقویت طولانی مدت و اختالل حافظه القا شده توسط لیپوپلی ساکارید." به راهنمایی سرکار خانم دکتر رجائی برگزار می گردد.

لینک شرکت در جلسه: meet.google.com/rbn-ctat-kyk