رفتن به محتوای اصلی
x

روز شنبه مورخ 1402/2/16 جلسه ژونال کلاپ دستیاران گروه  دکتر فروغی به راهنمایی سرکار خانم دکتر میترا حیدرپور و دکتر فرزانه نیری به راهنمایی سرکارخانم دکتر فرشته محمدی زاده در محل کلاس 2 بخش پاتولوژی الزهرا برگزار می گردد.