رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با گروه آسیب شناسی

آدرس:خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده پزشکی گروه آسیب شناسی

شماره تماس:03137929075

پست الکترونیک:pathology@med.mui.ac.ir