رفتن به محتوای اصلی
x

در تاریخ 1400/6/18 جلسه ویژه پروهشی گروه با شرکت اعضا به صورت مجازی از ساعت 11 الی 13 برگزار گردید  و اهم نامه های رسیده از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ، بررسی مسایل سامانه پزوهشیار ، اولویت های پژوهشی گروه  و .. مورد بررسی قرار گرفت 

لازم به ذکر است هر هفته سه شنبه ها  جلسات پزوهشی  گروه بصورت مستمر جهت بررسی موضوعات پروپوزال ها و جلسات دفاع بر گزار می گردد.