رفتن به محتوای اصلی
x

بازگشت به نامه 16652 مورخ 1401/10/5 معاونت تخصصی دانشکده در خصوص تدوین «کتابچه راهنما و ضوابط و برنامه های آموزشی دستیاران در سال تحصیلی 1402-1401» به اطلاع کلیه دستیاران گروه می رساند بخش اول و دوم کتابچه در بخش برنامه های آموزشی وب سایت گروه قسمت آیین نامه ها و دستورالعمل های دستیاران  تخصصی جهت مطالعه بارگذاری شده است.    بخش اول      بخش دوم