رفتن به محتوای اصلی
x

در جلسه آموزشی روز 1400/6/1 با رای اکثریت اعضای هیات علمی گروه جناب آقای دکتر سالار نصر  دستیار گروه بعنوان دستیار ارشد گروه جهت همکاری با اساتید و اموزش و هماهنگی  دستیاران  انتخاب گردیدند .