رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه ژورنال کلاب با موضوع" ترکیبات دو حلقه ای آزیتیدین بر عفونت توکسوپلاسما گوندی حاد و مزمن از طریق مهار آنزیم فنیل آلانین t-RNA سنتتاز،موثر است" با ارائه خانم مریم رحمانی دانشجوی دکتری انگل شناسی سه شنبه مورخ 1402/4/6 ساعت 10 در سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی برگزار می گردد.