رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پروپزال خانم زهرا اسکندری دانشجوی کارشناسی ارشد قارچ شناسی با عنوان"بررسی فعالیت (تاثیر) ضد قارچی متابولیت های تولید شده توسط سویه های استرپتوماسیس بر روی ایزوله های بالینی Aspergillus flavus  و Aspergillus  famigatus " به راهنمائی خانم دکتر پروین دهقان روز سه شنبه مورخ 1402/4/6 ساعت 8 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می گردد.