رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سماء فرامرزی دانشجوی کارشناسی ارشد قارچ شناسی تحت عنوان" استفاده از روش Real  time PCR برای افتراق سه گونه شایع درماتوفیتوزیس های انسانی (Epidermophyton floccosum، Trichophyton rubrum، Trichophyton interdigitale) و بررسی اعتبار آن در مقایسه با     ITS-PCR-RFLP و ITS-PCR-Sequencing به راهنمایی آقای  دکتر سیدحسین میرهندی  سه شنبه  مورخ 1400/4/15 ساعت 10 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می گردد.