رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارورز طب اورژانس آقای دکتر محمد مهدی زارع زاده  به راهنمایی آقای دکتر مجید زمانی با عنوان "بررسی مقایسه ­ای تغییرات الکتروکاردیوگرام در بیماران با تومورهای مغزی با و بدون میدلاین شیفت"  در روز شنبه به تاریخ 1400/06/27ساعت 9 صبح به صورت مجازی  در لینک http://eclass.mui.ac.ir/b/eme-a64-zje  برگزار خواهد شد.