رفتن به محتوای اصلی
x

​​جلسه دفاع از پایان نامه کارورزان طب اورژانس آقایان نیما عمادی و حسین صانعیان به راهنمایی آقایان دکتر مهدی نصراصفهانی و فرهاد حیدری با عنوان" تدوین نقشه حوادث ترافیکی بر اساس ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی " در روز سه شنبه تاریخ 1402/03/23 ساعت 10:30 صبح در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار گردید.