رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه دستیار طب اورژانس خانم دکتر سهیلا کوهستانی به راهنمایی آقای رضا عزیزخانی و استاد مشاور آقای دکتر مهرداد اسماعیلیان با عنوان

 Comparing Three Methods for Procedural Sedation and Analgesia in Emergency Department, A New Combination:  Ketadex versus Ketofol and Ketamine as One drug, Effectiveness and Adverse Reactions, Alzahra and Ayatollah Kashani hospital, Isfahan,Iran

در روز یکشنبه به تاریخ 1400/6/28 ساعت 9:00  صبح به صورت مجازی و به آدرس http://eclass.mui.ac.ir/b/eme-a64-zje  برگزار می گردد.