رفتن به محتوای اصلی
x

کلاسهای کارورزان طب اورژانس در تیرماه 1402به شرح زیر در ساعت 9:30 و در مجموعه کلاس های بیمارستان الزهرا(س) برگزار میشود:

1402/4/4 مدرس :آقای دکتر محمد نصراصفهانی/ مبحث  Shock

1402/4/6 مدرس : آقای دکتر ابوطالبی/ مبحث BLS/ACLS

1402/4/7 مدرس:آقای دکتر خواجه باشی/ مبحث ATLS

1402/4/11 مدرس :آقای دکتر حیدری/ مبحث LOC 

لازم بذکر است حضور تمامی کارورزان بغیر از کارورزان کشیک همان روز در کلاس ها الزامی است و در صورت هر غیبت 2 نمره از نمره نهایی کسر خواهد شد.