رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار سرکار خانم ساناز خاشعی دانشجوی دکتری تخصصی باکتری شناسی با عنوان "Host_directed therapies for bacterial infection " و راهنمایی جناب آقای دکتر فاضلی به صورت مجازی از طریق پلتفرم BBB در روز دوشنبه مورخ 1400/6/29 ساعت 11 برگزار می گردد.