رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه شورای گروه در روز چهارشنبه مورخ 1400/6/10 از ساعت 10 الی 13 به منظور بررسی عناوین پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد میکروبشناسی  ورودی سال 1399 به صورت مجازی از طریق پلتفرم BBB برگزار خواهد شد.