رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع سرکار خانم شیما سادات فرزانه دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی با موضوع "بررسی جهش ژن پمپ افلاکس RVI258c در ایزوله های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس حساس و مقاوم به داروهای رده اول ضد سل در منطقه 5 ایران با استفاده از روش PCR-Sequencing"با راهنمایی جناب آقای دکتر بهرام نصر اصفهانی در روز سه شنبه مورخ 1400/6/9 ساعت 11 از طریق پلتفرم BBB برگزار می گردد.