رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه شورای گروه با بررسی نامه های رسیده و درخواست های دانشجویان و هم چنین دفاع از پروپوزال سرکار خانم ساناز خاشعی دانشجوی دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی در روز چهارشنبه مورخ 1400/6/30 ساعت 11 در اتاق شورای گروه برگزار گردید.