رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه پژوهشی گروه جراحی دوشنبه مورخ 1400/6/22 ساعت 9 شب جهت دفاع از پایان نامه و طرح پروپوزال در محیط مجازی برگزار گردید .