رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه شورای گروه جراحی روز دوشنبه مورخ 1402/6/13 ساعت 7:15 صبح در دفتر ریاست بیمارستان الزهرا برگزار می گردد .