رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی روز دوشنبه مورخ 1402/7/10 ساعت 7:30 کلاس پاتولوژی بیمارستان الزهرا برگزار می گردد.

-دفاع از مقاله پایان نامه دکتر سربلوک زاده به راهنمایی آقای دکتر طالب زاده

-طرح پروپوزال دکتر گلشنی به راهنمایی آقای دکتر ابدالی