رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی روز دوشنبه مورخ 1402/7/3 ساعت 7:30 صبح در کلاس پاتولوژی بیمارستان الزهرا (س) برگزار می گردد .

دفاع از پایان نامه آقای فصاحت به راهنمایی آقای دکتر طالب زاده

طرح پروپوزال خانم حمودی به راهنمایی آقای دکتر محسن میرمحمدصادقی