رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی روز دوشنبه مورخ 1402/5/23 ساعت 7:30 صبح در کلاس درس شماره 4 بیمارستان الزهرا برگزار می گردد .

-دفاع از پایان نامه اینترن خانم شهرزاد خدایوندی

-طرح پروپوزال آقای دکتر امامی رزیدنت گروه جراحی