رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه شورای گروه  روزسه شنبه در تاریخ  10/05/1402  ساعت9 صبح  به منظور بررسی نامه های رسیده  با حضور همکاران  محترم   دراتاق شورای گروه  برگزار  شد.