رفتن به محتوای اصلی
x

امتحان OSCE اکسترن های ENT در تاریخ 402/6/30 ساعت 8 صبح در سایت آموزشی مرکز آموزشی درمانی کاشانی برگزار می گردد.