رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با گروه ENT

آدرس: خیابان شهدای صفه مرکز آموزشی-درمانی الزهرا-دفتر گروه گوش و حلق وبینی

شماره تماس: 36202020 031- 2562

پست الکترونیک: