رفتن به محتوای اصلی
x

باطلاع می رساند که از تاریخ 1400/4/9 الی 1400/4/12 از ورود کلیه کارکنان و دانشجویان به محوطه پردیس دانشگاه جلوگیری به عمل خواهد آمد.