رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

ایمیل:  genetic@med.mui.ac.ir

وب سایت: https://med.mui.ac.ir/fa/genetic

آدرس: خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده پزشکی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تلفن: 03137929145