رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سمانه نصر نیا دانشجوی دکتری پزشکی مولکولی روز سه شنبه مورخ 1400/6/30 ساعت 9 صبح با عنوان زیر در تالار طباطبایی برگزار می گردد:

Investigation of genetic determinants of cochlear implantation outcomes in children with congenital sensorineural hearing impairment using genetic linkage analysis and Next Generation Sequencing