رفتن به محتوای اصلی
x

در تاریخ 18 شهریور 1400، جلسه ژورنال کلاب دستیاران پزشکی اجتماعی، راس ساعت 9 صبح با حضور اعضای گروه پزشکی اجتماعی، از طریق سامانه BBB یرگزار می گردد.