رفتن به محتوای اصلی
x

روز شنبه مورخ 1402/4/31 از ساعت 11 الی 13 کمیته برنامه ریزی درسی با حضور اعضا و مدعوین در تالار ادیب دانشکده برگزار گردید. در این جلسه پیرامون بررسی سیاست گذاری جهت بازنگری برنامه پزشکی عمومی بحث و تبادل نظر انجام شد.