رفتن به محتوای اصلی
x

 روز دوشنبه مورخ 1400/3/24 وبینارطرح دوره دروس بالینی با توجه به استانداردهای اعتبار بخشی  از ساعت 12 الی 13 برگزار گردید.در این جلسه خانم دکتر آویژگان مشاور محترم  دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در خصوص ارتباط طرح دوره با استانداردهای اعتبار بخشی توضیحاتی ارائه فرمودند. در پایان به سوالات اعضا محترم شرکت کننده پاسخ داده شد.