رفتن به محتوای اصلی
x

بیست و چهارمین جلسه کمیته علمی آزمون با بررسی سه آزمون چهار گزینه ایی کارآموزی بیماریهای گوش، حلق و بینی، بیوشیمی دیسیپلین دانشجویان بین الملل و روان شناسی سلامت در تاریخ 7/5/1402 با حضور اعضای محترم کمیته در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار و در مورد آنالیز کمی، کیفی و علمی سه آزمون ذکر شده بحث و تبادل نظر گردید.